Hội nghị tuyên dương, khen thưởng DN và công bố DDCI 2019 – YesHue nhận cờ dẫn đầu đơn vị thi đua

Sáng 15/01, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp và công bố kết quả khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) các sở, ban, ngành và địa phương năm 2019.

Chủ tịch Phan Ngọc Thọ phát biểu tại hội nghị (Ảnh ST)

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế – xã hội trong những năm qua. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2019 là năm đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế, đó là sự hưởng ứng mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội đối với các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và đã đạt được kết quả bước đầu về xây dựng chính quyền điện tử và triển khai các dịch vụ đô thị thông minh; phong trào “Chủ nhật xanh”, “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa một lần” đã thực sự lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân toàn tỉnh trong bảo vệ môi trường và xây dựng Thừa Thiên Huế xanh-sạch-đẹp; cuộc di dân lịch sử kinh thành Huế đã nhận được sự đồng lòng ủng hộ không chỉ của người dân sinh sống trong kinh thành Huế mà còn của nhân dân toàn tỉnh cho công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị di sản Huế.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu tại hội nghị (Ảnh ST)

“Đặc biệt, Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh đã mở ra cơ hội lớn cho tỉnh trong phát triển và tạo diện mạo mới của một đô thị văn hóa, di sản trong tương lai. Từ những thành quả ấy, năm 2020 và những năm tới, đòi hỏi cần phải có sự quyết tâm và nỗ lực rất cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn những định hướng và mục tiêu đã đề ra; trong đó có sự phát triển và đóng góp của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ khẳng định.

YesHue vinh dự là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ( Ảnh ST)

Tại hội nghị tuyên dương, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao tặng Cờ thi đua cho 21 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong khối doanh nghiệp; tuyên dương 3 doanh nghiệp xuất sắc toàn diện và 22 doanh nghiệp xuất sắc năm 2019.

Tại hội nghị YesHue rất hân hạnh khi được nhận cờ thi đua dẫn đầu đơn vị thi đua năm 2019 khối doanh nghiệp.